Fagdidaktiske kurser i Historieportalen

Bestil et gratis fagdidaktisk kursus til historie på dit gymnasium med udgangspunkt i Historieportalens forløb. Se mulighederne herunder:

 

Kursus 1: En generel introduktion til Historieportalen

Et gratis oplæg med fokus på en generel introduktion til portalen, og hvordan man som lærer kan bruge forløb, overbliksstof, metodedel og de mange andre dele af Historieportalen.

Oplægget er målrettet faggrupper, der overvejer at købe abonnement til Historieportalen, eller som lige har købt abonnement og kunne tænke sig en introduktion til, hvordan man bruger portalen.

 

Kursus 2: Kom godt i gang med ”Varierede arbejdsformer”

Ifølge fagets læreplan skal undervisningen organiseres med en bred vifte af arbejdsformer for herigennem at sikre en alsidig udvikling af elevernes almene, faglige og personlige kompetencer.

På kurset vil der blive præsenteret konkrete forslag til, hvordan undervisningen kan varieres, herunder forslag til, hvordan man i undervisningen kan inddrage kreative undervisningsformer såsom spil o. lign.

   

Kursus 3: Historie i samspil med de øvrige fag.

Hvordan kan forløbene på Historieportalen bruges tværfagligt?

Historiefaget spiller ifølge læreplanen en særlig rolle i forhold til at skabe helhed og sammenhæng, men hvordan skal dette foregå i praksis? På kurset vil der blive præsenteret konkrete forslag til, hvordan historiefaget kan indgå i tværfaglige sammenhænge.

 

Kursus 4: Dansk-Historieopgaven (DHO).

Hvordan kan Historieportalen bruges som oplæg til tværfaglige forløb?

Ifølge læreplanen tildeles faget en særlig rolle i forbindelse med det tværfaglige samarbejde.

På kurset vil der være konkrete forslag til, hvordan Historieportalens materiale kan indgå i et tværfagligt forløb med dansk, der kan fungere som oplæg til DHO´en i 1g.

 

Kursus 5: Hvordan introducerer jeg kilder og arbejder med historisk metode?

Et vigtigt element i historie er arbejdet med forskellige materialetyper og arbejdet med historisk metode.

Kurset giver en introduktion til, hvordan man både i en 1.g/1HF og i afslutningen af 3.g/2HF kan bruge Historieportalens ressourcer i kildebibliotek, mediearkiv samt forløb.

Kurset indledes med en præsentation af Historieportalen.

  

Kursus 6: De faglige mål og portalen – hvordan kan man arbejde med de faglige mål i relation til portalen.

Ifølge den nye læreplan skal de faglige mål sikre, at et bredt udsnit af historien inddrages i undervisningen, således at alle 5 historiske tidsperioder er lige gyldige.

På kurset vil der blive præsenteret konkrete forslag til, hvordan Historieportalens materiale kan dække perioderne. Derudover vil der også blive præsenteret et forslag til, hvordan et 3-årigt forløb kunne struktureres.

  

Kursus 7: Nyt syn på Vikingetiden!

Kurset indeholder en generel introduktion til Historieportalen og præsenterer forløbet om Vikingetiden, som er velegnet i både 1g/1HF og i 3g/2HF.

Vikingetiden bliver ofte inddraget i historieundervisningen, og dette forløb giver ny viden og rejser nye spørgsmål på baggrund af forskningen indenfor dette område.

  

Kursus 8: Kom godt i gang med Danmark i 1800-tallet

Kurset indeholder en generel introduktion til Historieportalen og præsenterer forløbet om Danmark i støbeskeen - Kampen om 1800-tallet, som er velegnet til alle klassetrin i både gymnasiet og HF.

1800-tallet er et interessant emne, da perioden på mange måder er normsættende for vores egen tids demokrati og den måde, som vi har indrettet vores samfund på.

Det er også perioden, hvor tanken om en egentlig dansk identitet vokser frem i kølvandet på nationalismens opblomstring.

     

Kurserne er alle gratis og varer ca. en time, og der er plads til spørgsmål undervejs.

 

Oplægsholderne: Ulrik Grubb og Rasmus Kjærgaard Petersen

   

Ulrik Grubb

Cand. mag. i samfundsfag og historie. Lektor på Borupgaard Gymnasium 1980-2016.  Formand for Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF 2005-2007.

Forfatter til lærebogsmateriale i samfundsfag og historie, bl.a. medforfatter til ”Matador og vor egen tid”, Munksgaard 1995, Amerika - Amerika, Munksgaard 1998, ”Slaveriet og den amerikanske borgerkrig”, Gyldendal 2000, Fokus 1, Gyldendal 2007 samt Historie 5, 6, 7 og 9, Gyldendal 2010-14.

   

Rasmus Kjærgård Petersen

(F. 1978) er uddannet cand. Mag. i Historie og Dansk fra Københavns Universitet 2008. Lektor ved Himmelev Gymnasium siden 2010 (Pædagogikum skoleåret 10/11) Tidl. Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet 2004-2008

Har på portalen lavet forløbsplaner, faglige mål, arbejdsspørgsmål og redigeret tekst. Freelance skribent for Clio online og nomineret til Politikkens undervisningspris 2013, 2015, 2016 og 2017

  

Vil du vide mere om Historieportalen, kan du læse mere her

Fagdidaktisk kursus Historie

Målgruppe: Historielærere

Book: Har du og din faggruppe lyst til et gratis oplæg om portalen på dit gymnasium, så kontakt markedskonsulent Anne-Mette Illemann på: guai@gyldendal.dk eller på 2237 0471.